1. Forside
  2. /
  3. Om TCGym
  4. /
  5. Mål & Værdier

Udforsk dine muligheder

SØG OM OPTAGELSE

Mål & Værdier

Samværet, undervisningen og læringen på Taastrup City Gymnasium er præget af skolens værdigrundlag.

Dette hviler på tre søjler:

  • Den faglige og tværfaglige undervisnings indhold
  • Forberedelse af eleverne til aktivt nationalt og globalt medborgerskab
  • Det mellemmenneskelige forhold i skolehverdagen
photo

Den faglige og tværfaglige undervisnings indhold

Den faglige fordybelse og det problemorienterede samspil mellem fagene er en forudsætning for forståelse civilisationens historie og mangfoldighed. Gode sprogkundskaber i dansk, engelsk og andre sprog er en forudsætning for, at eleverne kan tilegne sig den nødvendige viden og forståelse. Forholdet mellem mennesket og naturen kan kun forstås gennem studiet af de grundlæggende naturvidenskabelige fag. Forståelse af kulturel udvikling og mangfoldighed opnås gennem de humanistiske fag og lokal og global samfundserkendelse kræver samfundsfaglig indsigt. Uanset studieretning og valgfag skal eleverne have kendskab til faglighedens tre hovedområder.
photo

Forberedelse af eleverne til aktivt nationalt og globalt medborgerskab

Foruden og gennem den faglige fordybelse skal eleverne gennem deres uddannelse på Taastrup City Gymnasium opnå en erkendelse af, at man som medborger i det danske samfund har et demokratisk medansvar for samfundets udvikling på lokalt, regionalt og nationalt niveau. Dette ansvar kan udmønte sig f.eks. gennem deltagelse i den demokratiske respektfulde samtale og debat og i politisk engagement gennem partier eller bevægelser.

Det danske samfund er et af verdens rigeste og mest udviklede. Med respekt for kulturer og traditioner i andre lande har vi en forpligtelse til at aktivt at yde bidrag til en positiv udvikling i hele verden. Dette kræver, at vores elever opnår global indsigt og udsyn for dermed at kunne bidrage til, at en større del af klodens befolkning får en bedre tilværelse.

photo

Det mellemmenneskelige forhold i skolehverdagen

Det er gennem kommunikation i hverdagen, vi udvikler os som mennesker. Forholdet mellem lærere, elever og andre på skolen er derfor præget af en respekt, tolerance og anerkendelse. Det enkelte individs særlige behov skal tilgodeses inden for fællesskabets ramme. Vi skal som medlemmer af fællesskabet altid være bevidst om vores eget kulturelle udgangspunkt, se på andres behov og stadig øve os i at sætte os i den andens sted.