1. HTPG
  2. /
  3. Om TCgym
  4. /
  5. Organisation

Administration

Rektor- sd@tcgym.dk

Servet Dønmez

Uddannelsesleder - eb@tcgym.dk

Ena Begovic

Sekretær - ma@tcgym.dk

Mette Avnsbo

Tekniskservicemedarbejder - dm@tcgym.dk

Dennis Møller

Vicerektor - lb@tcgym.dk

Lars Bretlau

Pædagogisk leder - ea@tcgym.dk

Elizabeth J. Andersen

Administrativmedarbejder - jv@htpg

Joan Birgit Verma

IT-teknikker jm@tcgym.dk

Jesper Buur Mikkelsen

Bestyrelse

Skolens vedtægter

Godkendelsen er sket på følgende vilkår:
– § 5, stk. 2, 8 og 10 og § 10,2. afsnit: Styrelsen forstår skolens vedtægter således, at de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en 3-årig periode.
– Styrelsen forstår § 5, stk. 2, jf. § 5, stk. 20, således, at bestyrelsen består af 6 medlemmer, da elevrepræsentanten har stemmeret i bestyrelsen.
Offentliggjort den 27. august 2014.

Rektor- sd@tcgym.dk

Servet Dønmez

Lærere

cm@tcgym.dk

Carmen Mateos

hd@tcgym.dk

Henning Ditlevsen

para@tcgym.dk

Palle Rasmussen

Pædagogisk leder - ea@tcgym.dk

Elizabeth J. Andersen

hn@tcgym.dk

Henrik Nielsen

ta@tcgym.dk

Torben Antal

Uddannelsesleder - eb@tcgym.dk

Ena Begovic

kk@tcgym.dk

Kasia K. Larsen

zw@tcgym.dk

Zubair Waheed

ek@tcgym.dk

Esma Gögenur

ki@tcgym.dk

Kim Iversen

ki@tcgym.dk

Kim Iversen

mn@tcgym.dk

Mathias Nielsen

Elevråd

Elevrådet eksisterer med henblik på at repræsentere elevernes holdninger i skolebestyrelsen og overfor skolernes ledelse og dermed sørge for, at elevernes interesser bliver varetaget. Derudover er elevrådets rolle at være med til at styrke den demokratiske dannelse af eleverne.
Elevrådsarbejdet er i mange tilfælde første gang, at eleverne stifter praktisk bekendtskab med demokrati, og dermed giver det et indblik i, hvordan holdninger fremføres under demokratisk forhold; gennem debat, argumentation, kompromis osv. Endelig kan elevrådene være initiativtagere til eller igangsættere af forskellige aktiviteter eller projekter på skolen til glæde for eleverne og til gavn for den fælles trivsel på skolen.