1. Forside
  2. /
  3. Pædagogpakken

Pædagogpakken på HF

Bliv klar til pædagoguddannelsen på 1 år.

Bliv klar til pædagoguddannelsen på 1 år. Pædagogpakken er et særligt HF-forløb for dig, der gerne vil være pædagog, men mangler de fag, der kræves, for at komme ind på pædagoguddannelsen.

Start på Pædagog­pakken

Du kan søge om optagelse via vores online ansøgningsskema.

Få svar på dine spørgsmål

Fag og eksamen

Hvilke fag skal jeg have, og hvordan foregår eksamen i Pædagogpakken?

 

Pædagogpakken består af fire HF-fag. Består du eksamen i alle fire fag med karakteren 02, vil du være kvalificeret til at søge optagelse på pædagoguddannelsen igennem kvote 2.

Du kan selv vælge, om du vil have enten psykologi eller kulturforståelse.

Du afslutter alle fag med mundtlig eksamen. Ud over de mundtlige eksaminer skal du til skriftlig eksamen i dansk og engelsk. Læs mere under beskrivelserne af de enkelte fag.

Undervisningsstart og varighed

Hvornår kan jeg starte, og hvor lang tid varer forløbet?

 

Du kan starte to gange om året. I august og i januar. Forløbet varer et år og dit skema vil være på ca. 24 timer om ugen. Herudover skal du forvente at bruge ca. 15-20 timer på forberedelse og skriftlige opgaver.

Priser

Hvad koster det at læse på Pædagogpakken?

 

Når du vælger Pædagogpakken betaler du et samlet deltagergebyr

Pædagogpakken med psykologi

2.200 kr.

Pædagogpakken med kulturforståelse

3.050 kr.

SU/SVU

Kan jeg få SU eller SVU på Pædagogpakken?

 

SU

Som kursist på Pædagogpakken kan du søge om SU (Statens uddannelsesstøtte) efter gældende regler. Det betyder, at du kan få SU, hvis du opfylder de almindelige betingelser for at være berettiget til SU. Du søger om SU via su.dk.

SVU

Hvis du er i arbejde, kan du som kursist på Pædagogpakken søge om SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) efter gældende regler. Det betyder, at du kan få SVU, hvis du opfylder de almindelige betingelser for at være berettiget til SVU. Du søger om SVU via svu.dk.

Optagelseskrav

Hvilke krav skal jeg opfylde for at blive optaget på Pædagogpakken?

 

For at blive optaget på Pædagogpakken skal du opfylde følgende krav:

  • Du skal have bestået folkeskolens 10. klasse med middelkarakterer, eller
  • bestået dansk og engelsk på D-niveau (fx på AVU) med middelkarakterer, eller
  • bestået folkeskolens 9. klasse med et godt resultat og have yderligere uddannelse.
  • Du skal desuden være fyldt 20 år, når du starter.

Du kan tidligst blive optaget på Pædagogpakken et år efter, du har afsluttet 9. eller 10. klasse.